EN

Domov

Objavljena razpisa za glavna dela na progi drugega tira

Družba 2 TDK je včeraj poslala v objavo na portal javnih naročil EU in portal e-naročanje Uradnega lista RS dve javni naročili za gradnjo objektov drugega tira železniške proge Divača–Koper, in sicer za odsek 1: Divača–Črni Kal in odsek 2: Črni Kal–Koper.

Postopek pri obeh javnih naročilih je dvostopenjski, v prvi fazi bodo ponudniki dokazovali usposobljenost, v drugi fazi pa bo odločala cena.

Razlogi za dve javni naročili so v geološki strukturi tal, na zgornjem delu proge, od Divače do Črnega Kala, prevladuje apnenec, na spodnjem, od Črnega Kala do Kopra, pa fliš, naravna ločnica je Kraški rob. Dva razpisa je tudi priporočilo OECD, ob tem pa družba 2TDK sledi sprejeti Strategiji javnega naročanja, ki je predvidela dve javni naročili.

Prvi odsek zajema gradnjo trase od konca postaje v Divači do Črnega Kala – konca drugega predora (T2). Gradilo se bo prvi predor (T1) s servisno cevjo enakega premera v dolžini 6,7 km, drugi predor (T2) s servisno cevjo enakega premera v dolžini 6,0 km in dva kilometra trase od konca postaje Divača do začetka predora T1. V javnem naročilu za odsek 1, Divača–Črni Kal, se od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo določene pogoje oz. imajo reference. Ključni pogoj pri ekonomskem in finančnem položaju je, da imajo ponudniki povprečni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih (2016–2018) 150 mio EUR na letni ravni in ponuditi morajo ustrezno bonitetno listino. Zahtevani sta dve tehnični referenci: novogradnja predorov, ki so zgrajenih po novi avstrijski predorski metodi (NATM) metodi na trasi cestne ali železniške infrastrukture v skupni dolžini zgrajenih 10 km predorov skupaj, od tega ena cev vsaj 3 km, ostale po 1 km, vse v izkopni širini 70 m2.

Na drugem odseku bo potrebno zgraditi viadukt Gabrovica pod avtocestnim viaduktom Črni Kal, ki ga je projektiral Marjan Pipenbaher, ki je tudi soavtor črnokalskega viadukta, zatem pet predorov (T3, T4, T5, T6, T7), viadukt Vinjan v dolžini 647 metrov, kjer se bo trasa približala državni meji z Italijo in nato zavila v zadnji predor T8, dolg 3,8 km, po koncu predora pri Dekanih bo potrebno zgraditi še slab kilometer proge do izvlečnega tira. Ponudnik, ki se bo prijavil za odsek 2 (Črni Kal–Koper), mora imeti povprečni čisti prihodek od prodaje v zadnjih treh letih (2016–2018) 100 mio EUR na letni ravni in ponuditi ustrezno bonitetno listino. Zahtevane so tri gradbene reference, in sicer novogradnja predorov, ki so zgrajeni po NATM metodi na trasi cestne ali železniške infrastrukture v skupni dolžini najmanj 6 km, ena cev vsaj 2 km, ostale 1 km, vse v izkopni širini 70 m2. Poleg tega mora imeti zgrajenih še vsaj 150 metrov premostitvenih objektov.

Za oba odseka je pogoj še gradnja spodnjega ustroja železnic vsaj v dolžini dveh kilometrov.

Rok za odpiranje ponudb je petek, 20. december 2019, družba 2TDK bo odločila v največ 90 dneh po odpiranju prijav. V drugo fazo,  ki bo temeljila na ceni, se bodo uvrstili vsi usposobljeni ponudniki. Pogodbeni rok za izgradnjo odseka 1 je 43 mesecev, za odsek 2 pa 39 mesecev.

Javni naročili:

Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača – Črni Kal

Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 2: Črni Kal – Koper

Prezentacija: Javni naročili za glavna gradbena dela