EN

Domov

Kaj je BIM, kakšne so njegove prednosti?

Družba 2TDK na projektu izgradnje drugega tira železniške proge Divača–Koper uporablja BIM tehnologijo in izkorišča prednosti, ki jih ta prinaša. Pri projektiranju namreč BIM modeli omogočajo učinkovito usklajevanje kompleksnih projektnih rešitev, med izgradnjo pa primerjanje izvedenih del z BIM modeli omogoča transparentno spremljanje gradnje in obračun stroškov.

Kaj je BIM? V slovenščino ga prevajamo kot informacijsko modeliranje gradenj. Sodobna informacijska tehnologija omogoča, da se za stavbe in inženirske objekte izdelajo digitalni 3D modeli, ki se jih lahko ogleda z vseh strani, tudi v drobovje in do podrobnosti. Na ta način se še pred začetkom gradnje zelo natančno preveri, če so vse projektne rešitve medsebojno usklajene, koliko bo gradnja stala in kako bo potekala. BIM prinaša v gradbeništvo prakso industrije 4.0, ki na digitaliziranih prototipih optimizira proizvodnjo.

V Sloveniji so inženirji, ki se aktivno udejstvujejo oziroma želijo udejstvovati na področju informacijskega modeliranja objektov grajenega okolja (BIM) združeni v siBIM, Slovensko združenje za informacijsko modeliranje gradenj. Združenje je bilo ustanovljeno januarja 2015 v Ljubljani na pobudo posameznikov iz gradbene industrije in univerze.

Danes siBIM organizira že 5. strokovno konferenco, ki poteka na Brdu pri Kranju. Na konferenci sodeluje Denis Simčič, strokovnjak za BIM tehnologijo družbe 2TDK, ki je na okrogli mizi Izzivi pri vpeljavi BIM procesa delil svoje izkušnje, ki jih prinaša informacijsko modeliranje oz. BIM v gradbeno prakso, tudi v projekt Drugi tir.