EN

Domov

Dela potekajo po načrtu in s polno paro

»Dela potekajo po načrtu in s polno paro,« je danes dejal Dušan Zorko, generalni direktor 2TDK, ob predstavitvi poteka gradnje dostopnih cest del do portalov predorov, viaduktov in mostov ter drugih objektov trase drugega tira. V dolini Glinščice, kjer je potekala predstavitev, se je začelo asfaltiranje dostopne ceste, ki poteka po trasi nekdanje železniške proge Kozina–Trst.

Gradnja dostopnih cest poteka po terminskem načrtu in bo predvidoma zaključena do konca julija 2020. Skupaj bo zgrajenih 20,7 kilometrov dostopnih cest. Vse dostopne ceste bodo asfaltirane, nekatere bodo omogočale dvosmerni promet, nekatere ožje pa bodo imele izogibališča. »Po koncu del bodo ceste predane lokalnim skupnostim za potrebe lokalnega prometa,« je povedal izvršni direktor za gradnjo Marko Žitnik.

Direktor 2TDK Marko Brezigar je izpostavil, da je na torkovem sestanku v Bruslju projekt Drugi tir dobil podporo koordinatorjev Sredozemskega in Baltsko-jadranskega koridorja, saj rešuje edino ozko grlo na teh dveh koridorjih. Ob tem je Dušan Zorko dodal, da »je drugi tir evropsko priznan projekt, ki mora biti zgrajen, saj bo pomemben ne le za Slovenijo, ampak širše - za Evropo.«

Glede dveh razpisov za glavna gradbena dela na projektu sta Dušan Zorko in Marko Brezigar pojasnila, da se pričakuje velik interes. 2TDK je razpisa za glavna dela podaljšalo do 17. januarja 2020. Razlog za podaljšanje je želja po čim širšem spektru ponudb.