EN

Domov

Nov korak k dvotirnosti drugega tira Divača-Koper

Vlada RS je danes sprejela sklep o dopolnitvi in spremembah državnega lokacijskega načrta za drugi tir, ki je pomemben korak k dvotirnosti železniške proge Divača–Koper.

Projekt izgradnje drugega tira predvideva 27,1 kilometrov dolgo enotirno progo, kjer bodo v treh najdaljših predorih servisne cevi razširjene na polni premer in s tem bo 61 % proge gradbeno že pripravljenih na prihodnjo dvotirnost. Do polne dvotirnosti nove proge Divača–Koper bo treba zagotoviti ustrezne pravne podlage, najprej spremembo državnega prostorskega akta, temu pa bo sledilo gradbeno dovoljenje za vzporedni levi tir.

Načrtovane prostorske ureditve obsegajo vzporedni levi tir na celotni progi, dodatno umestitev treh krajših predorov, enega mostu, treh galerij, dveh viaduktov in umestitev treh dostopnih poti ter delno prestavitev dveh cest, ki sta že umeščeni v veljavnem državnem lokacijskem načrtu.

Sprejeti sklep vlade vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi ter okvirnim območjem in občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev. V sklepu sta navedena tako pobudnik kot investitor državnega prostorskega načrtovanja, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri izvedbi državnega prostorskega načrtovanja, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrtovanja, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.