EN

Domov

Nadzorni svet 2TDK podal soglasje k Poslovnemu načrtu družbe za 2020-2023 in pozitivno mnenje k predlagani dokapitalizaciji

Nadzorni svet 2TDK je na današnji redni seji podal soglasje k predlogu Poslovnega načrta družbe za obdobje treh let, od leta 2020 do leta 2022, ki je pripravljen na podlagi načrtovanih aktivnosti družbe na gradbenem, splošnem, finančnem in pravnem področju. Najpomembnejša aktivnost v tem obdobju bo zagotovo izvajanje obsežnih gradbenih del na vseh osmih predorih, viaduktih Gabrovica in Vinjan, premostitvenih objektih v dolini Glinščice ter zaključek gradnje dostopnih cest v letošnjem letu. Na finančnem področju bo največ aktivnosti usmerjenih v podpise posojilnih pogodb, med drugim tudi z EIB, in k črpanju evropskih sredstev. V poslovnem načrtu je predstavljeno tudi področje obvladovanja tveganj in ostale aktivnosti družbe, v zadnjem delu pa finančni načrt poslovanja družbe za obdobje od leta 2020 do leta 2022.

Nadzorni svet družbe 2TDK je podal tudi pozitivno mnenje k predlagani dokapitalizaciji družbe 2TDK. Skladno z zakonom o drugem tiru (tretji odstavek 36. člena) Republika Slovenija vsako leto najkasneje do konca februarja vloži v osnovni kapital družbe 2TDK sredstva pribitka, ki so bila vplačana v proračun v preteklem letu. Sredstva pribitka se bodo vlagala v dokapitalizacijo družbe 2TDK do začetka obratovanja drugega tira, v letu 2019 jih je bilo 12.306.650,34 EUR.