EN

Domov

Trenutno skoraj 72 milijonov evrov prihrankov

Prihranki pri projektu Drugi tir trenutno znašajo skoraj 72 milijonov evrov. To so na zahtevo 2TDK izračunali projektanti pri izdelavi projektne dokumentacije (PZI), ki je osnova za detajlne popise gradbenih del na projektu Drugi tir. Ob izdelavi PZI so opravili tudi optimizacijo projekta.

Prihranke so projektanti na zahtevo 2TDK zagotovili z znižanjem profilov predorov, z ukinitvijo izogibališča v predoru T2, z racionalizacijo ukrepov na področju krasa, pri znesku so upoštevali tudi nižjo ceno izvedbe dostopnih cest. Na projektu so možni tudi nadaljnji prihranki, če bo mogoča ustrezna rešitev problematike deponij izkopanih mineralnih surovin pri gradnji predorov. Po sedanjih ocenah bi z upoštevanjem teh prihrankov skupni prihranki na projektu Drugi tir presegli 100 milijonov evrov.

Osnova za morebitno novelacijo Investicijskega programa bodo sicer šele ponudbe kandidatov za glavna gradbena dela v drugi fazi javnih naročil za sklop 1 (Divača–Črni Kal) in sklop 2 (Črni Kal–Koper), ko bo družba 2TDK usposobljene ponudnike pozvala k oddaji finančnih ponudb.

Družba 2TDK je junija 2019 z izbranimi izvajalci ELEA iC, SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana in IRGO Consulting podpisala »Pogodbo o izdelavi PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper«. Izdelava projektne dokumentacije PZI, ki je tudi osnova za detajlne popise gradbenih del na projektu, se bo v tem tednu končala, sledi še recenzija izdelane PZI dokumentacije.