EN

Domov

Začasna obvozna cesta mimo vasi Beka je dobra in skupna odločitev občine Hrpelje–Kozina in 2TDK

Družba 2TDK se je danes v medijih odzvala na vprašanja povezana z gradnjo začasne obvozne ceste mimo vasi Beka. Odločitev za gradnjo začasne obvozne ceste je skupna odločitev občine Hrpelje–Kozina in 2TDK, s katero se rešuje prometna varnost in kvaliteta življenja prebivalcev vasi Ocizla.

V zadnjih letih je bilo namreč zgrajenih več objektov ob lokalni cesti v Ocizli, kjer bi moral potekati transport za pripravljalna dela v dolini Glinščice. Lokalna cesta zato ni ustrezna za predviden transport, to je odvoz izkopanega materiala iz gradbišča in dovoz potrebnega materiala na gradbišče, kot predvideva projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta 2012. Cesta, ki poteka skozi Ocizlo, je namreč ozka, cesta nima pločnikov, uporabljajo jo šoloobvezni otroci, ki živijo v novem naselju. Domačin je ob ozki cesti odprl tudi hostel in se začel ukvarjati s turizmom, ki mu transport težkih tovornjakov ne bi koristil.

Zato je 2TDK skupaj z občino iskal alternative in našli smo skupno rešitev: začasno obvozno cesto mimo vasi Beka, za kar so bile pridobljene študije oz. strokovna gradiva, ki so podprla takšno rešitev, gradnjo obvozne ceste mimo vasi Beka. To je bilo usklajeno z vsemi deležniki, ki sledijo cilju, da lahko realizirajo projekt Drugi tir.

Skupna rešitev je dobra, občina Hrpelje-Kozina in družba 2TDK sta v začetku januarja podpisali sofinancerski sporazum, 2TDK bo začasno cesto sofinanciral v sklopu gradnje dostopnih cest. Višina investicije je 551.478,55 evrov. Gradnja te začasne ceste se je začela v torek, 25. 2. 2020.

Na podlagi internih postopkov je uprava družbe 2TDK za izvedbo teh del pridobila v mesecu decembru lani in januarju letos vsa potrebna soglasja nadzornih organov projekta, tudi Nadzornega sveta 2TDK in Ministrstva za infrastrukturo.

2TDK zavrača očitke v nekaterih medijih, da se je izkoristilo brezvladje za podpis aneksa. Aneks s konzorcijem Kolektor CPG in EURO-ASFALT je bil podpisan 24. januarja 2020, tri dni preden je nepričakovano odstopil predsednik vlade. Proces sodelovanja in iskanja skupnih rešitev z Občino Hrpelje-Kozina pa se je začel aprila 2019.