EN

Domov

Vlada povečala osnovni kapital 2TDK s sredstvi pribitka k cestnini iz 2019

Vlada, ki opravlja tekoče posle, je na današnji seji odločila, da se osnovni kapital 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., ki znaša 77.000.000,00 evrov, poveča za 12.306.650,34 evro iz sredstev pribitka k cestnini v letu 2019. Osnovni kapital družbe po dokapitalizaciji tako znaša 89.306.650,34 evrov.

Zakonsko je določeno, da Republika Slovenija do začetka obratovanja drugega tira vsako leto najkasneje do konca februarja vloži v osnovni kapital družbe 2TDK sredstva pribitka k cestnini, ki so bila vplačana v proračun Republike Slovenije v preteklem letu. Po podatkih Ministrstva za finance, je bilo v letu 2019 v proračun iz naslova pribitka k cestnini vplačano 12.306.650,34 evrov.

Vlada Republike Slovenije je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., pristojna za upravljanje kapitalske naložbe v 2TDK, zato sprejema tudi odločitve o povečanju osnovnega kapitala družbe.