EN

Domov

Pojasnilo 2TDK na prispevek v 24ur zvečer glede aneksov

Gradnja večjih infrastrukturnih projektov vedno vpliva na lokalno okolje, v katerem se projekti gradijo. Gradnja drugega tira pri tem ni izjema. Tudi zato se, da bo vpliv pri projektu Drugi tir na ljudi, njihov način življenja in navade čim manjši, gradijo dostopne ceste mimo naselij, po katerih bo potekal transport težkih tovornjakov z državnih cest do gradbišč in nazaj. V primeru vasi Ocizla smo bili soočeni s situacijo, ko so uporabi lokalne ceste zelo ostro nasprotovali domačini, čeprav jo za tovrstni transport predvidevata gradbeno dovoljenje iz leta 2016 in predhodno projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja iz leta 2012.

Občina Hrpelje - Kozina je razumela nasprotovanje domačinov, ki živijo v novejših hišah neposredno ob ozki cesti, predvideni za transport, ker bi bila s tem poslabšana kvaliteta bivanja v novozgrajenih hišah in ogrožena prometna varnost, predvsem za šoloobvezne otroke, saj po cesti poteka šolska pot, ob sami cesti pa ni pločnikov. Ob cesti je tudi domačin v novozgrajeni hiši odprl hostel in transport bi škodil tako razvoju turizma. Zato aprila 2019 občina izvajalcu Kolektorju CPG in Euro-Asfaltu ni dala potrebnega soglasja za uporabo ceste skozi vas Ocizla. Krajani so po aprilski prepovedi svoje nasprotovanje izrazili tudi na zboru krajanov v Ocizli 27. junija 2019, ko so napovedali, da bodo morebitni transport preprečili s civilno nepokorščino in »z lastnimi telesi«. Dorijan Andrejašič, predsednik krajevne skupnosti Beka-Ocizla, je v izjavi za enega od medijev pred dnevi dejal: »Lani marca smo bili postavljeni pred dejstvo, da bo med gradnjo drugega tira čez vas peljalo po 170 težkih tovornjakov na dan. Tega nismo mogli dopustiti.«  Zato se je naročnik del 2TDK, takoj odzval in preprečil, da bi bila resno ogrožena časovnica izvedbe projekta Drugi tir in evropska sredstva.

Občina Hrpelje-Kozina in družba 2TDK sta tako na jasno izraženo željo in zahtevo domačinov začeli z iskanjem ustreznejših rešitev in kot rešitev se je po opravljenih študijah pokazala izvedba začasne obvozne gradbiščne ceste mimo vasi Beka. Skupna rešitev, ki je nastala na pobudo občine, je dobra za vse. Županja Občine Hrpelje-Kozina, gospa Saša Svetelšek Likavec, je tudi zato ob začetku gradnje za enega od medijev izjavila: »Krajani so z odprtimi rokami sprejeli to rešitev.«

Pred podpisom aneksa so bila pridobljena soglasja Nadzornega sveta 2TDK, Investicijske komisije Nadzornega sveta 2TDK, Službe za javna naročila Ministrstva za infrastrukturo, pridobljena so bila potrebna pravna mnenja. 2TDK je pridobil tudi analizo primerjave cen javnih naročil v zadnjih treh letih, v kateri je ugotovljeno, da je vrednost postavk aneksa 33,8 % nižja od povprečnih izračunanih vrednosti cen enakih gradbenih del v zadnjih treh letih, izbrani izvajalec bo tako dodatno začasno cesto zgradil po najnižjih cenah iz razpisa, izvedenega v letu 2017. Upravičenost je v skladu s Fidic pogodbo potrdil neodvisni zunanji nadzorni inženir, podpisani aneks ima osnovo v 95. členu Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). Aneks za gradnjo začasne gradbiščne obvozne ceste mimo vasi Beka je bil  javno objavljen. Gradnja dostopnih cest pa, kot je bilo pravilno ugotovljeno, poteka po načrtih. Še več, zgrajena bosta dodatna 2 kilometra ceste.

Ne glede na ta aneks, ki upošteva zahteve lokalnega prebivalstva v legitimni želji po zdravem življenjskem okolju, kar jim jamči tudi Ustava Republike Slovenije, se v družbi 2TDK zavedamo, da so in bodo v postopku gradnje drugega tira tudi zahteve za anekse s strani gradbincev. Zato smo sprejeli Protokol pogajanj za anekse za dodatne gradnje, storitve in dobave blaga k pogodbam o izvedbi javnega naročila. Ta protokol je skladen z dokumenti mednarodne zveze svetovalnih inženirjev Fidic, kar dodatno zagotavlja, da bodo aneksi odobreni samo, če bodo upravičeni. Aneksi so sestavni del gradbenih projektov po vsem svetu in tovrstni dokumenti mednarodno primerljivo urejajo odobritev aneksov.

Dodatno pojasnjujemo, da je 2TDK projektno podjetje, kjer so večinsko zaposleni specializirani strokovnjaki, trenutno 26, nekaj zaposlenih ima edinstvene reference v Sloveniji. Za opravljanje določenih storitev, ki jih družba potrebuje za relativno kratek čas (npr. sestavo specialnih področnih pogodb), pa najema zunanje izvajalce. Podoben sistem vitke organizacije z outsorcingom določenih storitev imajo tudi mnoga od projektnih podjetjih za gradnjo železnic v tujini.

Dobra novica pa vsekakor je, da je družba 2TDK  v zadnjem letu zmanjšala vrednost projekta za 71,6 milijonov evrov. Na projektu smo našli tudi možne nadaljnje prihranke, ki bodo skupaj presegli 100 milijonov evrov, če bodo te predlagane rešitve potrjene.