EN

Domov

Za gradnjo drugega tira desetim priznana usposobljenost

Družba 2TDK je v prvi fazi postopka dveh javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge, za odsek 1: Divača–Črni Kal in odsek 2: Črni Kal–Koper, sprejela odločitev  o priznanju sposobnosti. Z odločitvijo se je seznanil tudi Nadzorni svet 2TDK.

V fazi postopka je strokovna komisija preverila dopustnost vseh prejetih prijav. Vsi kandidati so bili v fazi pregleda in preverjanja prijav pozvani na predložitev potrdil in dodatnih dokazil. V skladu z določili bodo v drugo fazo povabljeni k oddaji ponudb vsi kandidati, ki jim je skladno s to odločitvijo priznana sposobnost. Postopek pri obeh javnih naročilih za gradnjo drugega tira  je dvostopenjski, v prvi fazi kandidati dokazujejo usposobljenost, v drugi fazi pa bo odločala cena. Gradilo se bo 37 kilometrov predorov, dva viadukta in celoten spodnji ustroj proge.

V postopku oddaje javnega naročila za gradnjo drugega tira, za odsek 1: Divača–Črni Kal je 2TDK pravočasno prejel 15 prijav za sodelovanje, v drugo fazo bo povabil k oddaji ponudb 10 kandidatov, ki jim je priznana sposobnost.

V postopku oddaje javnega naročila za gradnjo drugega tira,  za odsek 2 je 2TDK pravočasno prejel 14 prijav za sodelovanje, v drugo fazo bo povabil k oddaji ponudb 10 kandidatov, ki jim je priznana sposobnost.

Odločitev bo pravnomočna v osmih delovnih dni, v kolikor ne bo vloženih revizijskih zahtevkov.