EN

Domov

Ustavno sodišče zavrnilo pobudo za oceno ustavnosti poroštvenega zakona za drugi tir

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti poroštvenega zakona za drugi tir in del tretje razvojne osi, ki so jo vložili Vili Kovačič, Sergij Andrejaš, Domen Marovt in Jožef Horvat, ker pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj.

Kot so v obrazložitvi zapisali ustavni sodniki, ki so sklep sprejeli soglasno, ustavno sodišče pobudo zavrne, če od odločitve ni pričakovati rešitve pomembnega pravnega vprašanja. Ko gre za oceno ustavnosti zakona oziroma oceno ustavnosti ali zakonitosti podzakonskega predpisa, sprejme pobudo za začetek takega postopka torej le tedaj, če bo lahko na njeni podlagi odločilo o pomembnem ustavnopravnem vprašanju.

Po oceni sodišča pobuda (tako glede ustavnosti zakonodajnega postopka, po katerem je bil izpodbijani zakon sprejet, kot tudi glede njegove vsebine) ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj, zato jo je zavrnilo.

Poroštveni zakon za projekt drugi tir in del tretje razvojne osi je državni zbor potrdil decembra 2019 v skupni višini 777 milijonov evrov. Zakon za projekt drugega železniškega tira med Divačo in Koprom predvideva do 417 milijonov evrov poroštva.