EN

Domov

Imenovani novi člani nadzornega sveta družbe 2TDK

Vlada Republike Slovenije v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK odpoklicala štiri člane nadzornega sveta in imenovala nove člane nadzornega sveta za mandatno obdobje petih let.

Za dobo petih let od 3. 7. 2020 do 2. 7. 2025 je vlada imenovala naslednje člane nadzornega sveta družbe 2TDK:

- Andrej Špenga, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo,

- dr. Peter Pungartnik, predstavnik Ministrstva za infrastrukturo;

- dr. Robert Rožič, predstavnik Ministrstva za finance, ki se imenuje tudi za predsednika nadzornega sveta,

- Iztok Černoša, predstavnik Ministrstva za finance.

Član nadzornega sveta Matej Čepeljnik pa do izteka mandata nadaljuje svojo funkcijo kot predstavnik Ministrstva za infrastrukturo.