EN

Domov

DKOM potrdil odločitev 2TDK

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevka za revizijo družbe Swietelsky Tunnelbau GmbH & Co KG in družbe Swietelsky AG pri oddaji javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača–Črni Kal in – odsek 2: Črni Kal–Koper« kot neutemeljena. Odločitev Državna revizijska komisija je dokončna.

Potem ko je družba 2TDK v prvi fazi postopka dveh javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge, za odsek 1: Divača–Črni Kal in odsek 2: Črni Kal–Koper, sprejela odločitev o priznanju sposobnosti, je od treh ponudnikov za oba odseka prejela revizijske zahtevke. Zahtevke je zavrnila in predala v obravnavi na Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je v postopku ugotovila, da vlagatelj v okviru zahtevku za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev. Poleg tega je vlagatelj, v nasprotju s pozivom naročnika in v nasprotju s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, zamenjal prvotno nominirani kader. Ker vlagatelju v okviru zahtevka za revizijo ni uspelo izkazati naročnikovih (2TDK) kršitev pri zavrnitvi njegove prijave, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Družba 2TDK odločitve Državne revizijske komisije pri ostalih vloženih revizijskih zahtevkih še pričakuje.