EN

Domov

Vlada sprejela poslovni načrt družbe 2TDK za obdobje od 2020 do 2022

Vlada je na svoji 27. redni seji sprejela Poslovni načrt družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o. za obdobje od leta 2020 do leta 2022, h kateremu je dal soglasje Nadzorni svet družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., 24. januarja 2020.

Poslovni načrt za obdobje od leta 2020 do leta 2022 je pripravljen na podlagi načrtovanih, predvsem gradbenih in finančnih, aktivnosti v tem obdobju. Glavni cilj družbe v tem obdobju je izvajanje vseh načrtovanih gradbenih del, in pridobitev vseh potrebnih virov financiranja (kohezijska sredstva, krediti, kapital). V tem obdobju bo družba vsako poslovno leto zaključila z negativnim izidom, saj bo začela pomembnejše prihodke (plačilo za dosegljivost) pridobivati šele po izgradnji drugega tira (po letu 2025).

Vir: Vlada Republike Slovenije