EN

Domov

Odziv družbe 2TDK na današnjo novinarsko konferenco GZS

Projekt Drugi tir je za slovensko gospodarstvo izjemnega pomena. V kolikor želimo ustvariti razvojne in konkurenčne možnosti, ki so primerljive s sosedami, se mora gradnja drugega tira nadaljevati nemoteno, da bo lahko dokončan v letu 2025 in predan v uporabo v letu 2026, tj. pred dokončanjem projektov sosednjih konkurenčnih držav.

Danes pri drugem tiru lovimo zadnji vagon zadnjega vlaka, ki že pelje.Zato nas veseli, da se visoki predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije zavedajo pomena projekta za Slovenijo, ki ga je treba nadaljevati in zgraditi v izjemno kratkem času. V nasprotnem, kot sta izračunala dr. Igor Masten in dr. Aleš Groznik, bo slovensko gospodarstvo, če drugi tir ne bo zgrajen do leta 2026, v 30-letih izgubilo do tri milijarde evrov ali cca. 145 milijonov letno, medtem, ko bi v primeru, da bi slovensko gradbeništvo vodilo izgradnjo drugega tira doseglo cca. 72,5 mio EUR dodane vrednosti. Potencialna izguba dodane vrednosti za slovensko gospodarstvo zaradi ogrozitve razvoja logistike je približno 25-krat večja, kot je bi bila neto korist v primeru večje vloge domačih gradbincev pri izvedbi projekta. Pri tem je pomembno, da je dodana vrednost na zaposlenega v logistiki več kot 4-krat večja kot v gradbeništvu in so zato nove zaposlitve v logistični panogi pomembne za blaginjo Slovenije.

Družba 2TDK kot investitor projekta Drugi tir ravna s skrbnostjo vestnega in poštenega gospodarstvenika.Tako je takoj v petek skladno z odločitvijo DKOM (ki je bila prejeta v sredo) posredovala upravičenim ponudnikom v postopkih oddaje javnega naročila »Gradnja objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača–Črni Kal« in »Gradnja objektov drugega tira železniške proge odsek 2: Črni Kal–Koper" Pozive na dopolnitev in predložitvi dokazil, da bi v najkrajšem možnem času, če ne bo pritožb, zaključili s prvo fazo razpisa.

Kot smo že večkrat povedali, bodo v drugi fazi razpisa, kjer bo odločala cena, skladno z zakonodajo postavljeni dodatni pogoji, ki bodo zagotavljali enake pogoje za vse ponudnike, ki konkurirajo na razpisu.