EN

Domov

80 milijonov kohezijskih sredstev projektu Drugi tir

Današnja dodelitev 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev za projekt Drugi tir je za družbo 2TDK izjemno pozitivna novico in ponoven dokaz, da je za Evropsko komisijo projekt Drugi tir evropski projekt.

Projekt izpolnjuje vse zahtevne kriterije, ki jih za dodelitev kohezijskih sredstev postavlja Evropska komisija. Dodelitev ponovno potrjuje, da je projekt dober, ekonomsko, finančno, okoljsko primeren, predvsem pa, kar je jasno tudi iz sporočila Evropske komisije, nujno potreben za nadaljnji razvoj Luke Koper, slovenske logistike in gospodarstva ter celotne regije. Zaradi navedenega v družbi 2TDK ocenjujemo, da gre za velik dosežek in dokaz dobrega sodelovanja med družbo 2TDK in vlado oz. pristojnimi ministrstvi, to sta Ministrstvo za infrastrukturo in Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Postopek pridobivanja 80 milijonov kohezijskih sredstev je bil (tudi v primerjavi z drugimi postopki) izjemno zahteven in dolgotrajen, trajal je več kot dve leti.

Družba 2TDK je z odobritvijo kohezijskih sredstev v zadnjem letu in pol, odkar družbo vodi aktualna uprava, uspela pridobiti vsa še preostala v finančni konstrukciji predvidena sredstva, tako posojilo EIB in komercialne banke kot tudi danes kohezijska sredstva.