EN

Domov

Nadzorni svet 2TDK imenoval novo upravo družbe

Nadzorni svet družbe 2TDK se je na današnji seji s članoma uprave mag. Dušanom Zorkom in Markom Brezigarjem sporazumno dogovoril za predčasno prenehanje njunega mandata. Mandat jima preneha 6. oktobra 2020. Z današnjim dnem jima prav tako preneha delovno razmerje, upravičena sta do pogodbeno dogovorjene trimesečne odpravnine.

Nadzorni svet je imenoval novo upravo družbe 2TDK, ki bo dvočlanska, sestavljata jo generalni direktor Pavle Hevka in direktor Iztok Černoša, ki je pred imenovanjem odstopil kot član Nadzornega sveta 2TDK. Nova uprava je imenovana za obdobje štirih let, s svojim delom bo pričela 7. oktobra 2020.

CV

Pavle Hevka, generalni direktor

Pavle Hevka je vodja projekta Vzdrževanje cest pri Družbi za razvoj in upravljanje investicij DRI d. o. o. v Ljubljani. Je inženir gradbeništva, to izobrazbo pa je nadgradil z magisterijem iz ekonomskih in poslovnih ved. Ima 34 let delovnih izkušenj pri vodenju in svetovanju na gradbiščih ter pri vodenju najzahtevnejših infrastrukturnih projektov, kot sta bila na primer sanacija obsežnega plazu na državni cesti v Trbovljah in obnova cestne infrastrukture po uničujoči poplavi v Železnikih leta 2007. Je predavatelj in avtor številnih strokovnih člankov.

Iztok Černoša, direktor

Iztok Černoša je univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva z večletnimi izkušnjami z vodenjem investicijskih in infrastrukturnih projektov s področja gradbeništva. Izkušnje ima tudi s področja kohezijskih projektov. Opravljen ima strokovni izpit za pooblaščenega inženirja s področja gradbeništva pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) in usposabljanje za člane nadzornih svetov in upravnih odborov za podjetja v upravljanju SDH. V preteklosti je sodeloval tudi z Direkcijo RS za infrastrukturo na področju projektiranja in vodenja infrastrukturnih projektov.