EN

Domov

Dela v dolini Glinščice potekajo po načrtu

Pogodbo o izvedbi objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira Divača-Koper je družba 2TDK s konzorcijem družb Markomark Nival d.o.o., Nival Invest d.o.o. in Ekorel d.o.o. podpisala 27. marca 2020. Izvajalec je bil uveden v delo za fazo izdelave projekta za izvedbo - PZI konec aprila. Po predaji projektne dokumentacije je bil s strani nadzornega inženirja septembra uveden v delo še za gradnjo objektov.

Trenutno se na gradbišču v strmi dolini Glinščice istočasno izvajajo pripravljalna dela (čiščenje terena in posek, priprava gradbiščnih cest …), gradita oporna zidova v osrednjem območju objekta in območju severnega portala drugega  (T2) predora ter izvaja izkop in zaščita gradbene jame v območju krajnega opornika ob južnem portalu prvega (T1) predora.

Glede na to, da se dela izvajajo v dolini Glinščice, ki predstavlja osrednji del zavarovanega krajinskega parka Beka, se pri izvedbi del upoštevajo in zagotavljajo vsi ukrepi predvideni z okoljevarstvenim soglasjem, kar stalno spremlja Zavod RS za varstvo narave.

Ker dela potekajo skladno s terminskim planom, naj bi se gradnja premostitvenih objektov čez dolino Glinščice zaključila predvidoma konec leta 2021.