EN

Domov

Nadzorni svet 2TDK soglašal s podaljšanjem rokov

Nadzorni svet družbe 2TDK je soglasno potrdil podaljšanje roka za oddajo finančnih ponudb usposobljenih ponudnikov za sodelovanje v drugi fazi javnih naročil za gradnjo objektov drugega tira železniške proge – odsek 1: Divača–Črni Kal in – odsek 2: Črni Kal–Koper s 4. januarja 2021 na 1. februar 2021. Razlog za podaljšanje roka je enakopravna obravnava vseh ponudnikov.

Nadzorni svet je podal soglasje k časovnemu aneksu št. 4 k pogodbi o Izvedbi dostopnih cest za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača–Koper izvajalcu JV Kolektor CPG d. o. o. in EURO-ASFALT, d.o.o. Z aneksom se izvajalec obvezuje vsa gradbena dela na dostopnih cestah T-7 in T-7a dokončati do 28. 2. 2021. Rok za dokončanje vseh pogodbenih obveznosti glede vseh dostopnih cest je 31. marec 2021. Aneks ne bo imel finančnih posledic.