EN

Domov

Gradnja v dolini Glinščice

Na progi drugega tira od Divače proti Kopru bo vlak med prvim in drugim predorom, ki sta najdaljša na progi, premostil dolino Glinščice. Gradbena dela na tem delu bodoče proge so se začela septembra lansko leto, ko je bil izvajalec, konzorcij družb Markomark Nival d.o.o., Nival Invest d.o.o. in Ekorel d.o.o., uveden v delo.

Danes so dela na premostitvenem objektu v polnem teku. So zelo zahtevna, ker se gradi v strmem pobočju kanjona reke Glinščice in njenih pritokov, ob tem pa je potrebno upoštevati tako stroge okoljevarstvene zahteve, ker ima dolina Glinščice status naravnega rezervata, kot tudi spremenljive vremenske pogoje.

V območju severnega portala drugega predora (T2) je že zgrajen oporni zid dolžine 16 metrov in višine 20 metrov. Trenutno je v zaključni fazi gradnja opornega zidu v osrednjem območju objekta, ki je dolg 61 metrov in visok 16 metrov. Konstrukcijska zasnova je branasta, povezujejo jo vmesne monolitne grede in kamniti bloki.

Na gradbišču se izvajajo še izkopi in začasna zaščita portalov obeh, prvega in drugega, predora in krajnih opornikov, utrjujejo se dostopi do temeljev začasne podporne konstrukcije, nujne za začetek gradnje premostitvenega objekta, ki je zasnovan v obliki zaprte škatlaste konstrukcije, da bi omilili vpliv železniškega prometa na zavarovano območje doline Glinščice.

Časovnica izgradnje je v okviru terminskega plana.