EN

Domov

Dokapitalizacija družbe 2TDK

Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom predvideva, da družba 2TDK zagotavlja financiranje izgradnje drugega tira iz vplačanega osnovnega kapitala družbenikov, morebitnih drugih vplačil kapitala družbenikov, sredstev posojil in sredstev proračuna Evropske unije. Zakon prav tako določa, da do začetka obratovanja drugega tira Republika Slovenija vsako leto najkasneje do konca februarja vloži sredstva pribitka, ki so bila vplačana v proračun RS v preteklem letu, v osnovni kapital družbe.

Skladno z navedenim je Vlada RS kot ustanoviteljica in edina družbenica na svoji redni seji dne 3. 12. 2020 dokapitalizirala družbo 2TDK s 46 milijoni evrov. S tem vložkom se je osnovni kapital družbe povečal na 135 milijonov evrov. V proračun RS je bilo v letu 2020 nakazanih skupno tudi 11,7 milijonov evrov sredstev iz naslova pribitka na cestnini, zaradi česar bo Vlada RS do konca februarja dokapitalizirala družbo 2TDK še z 11,7 milijonov evrov. S tem vložkom se bo osnovni kapital družbe povečal na 147 milijonov evrov.

Dokapitalizacija družbe se bo nadaljevala sukcesivno v naslednjih letih do z Investicijskim programom predvidene višine 522 milijonov evrov, saj gre za enega ključnih finančnih virov za financiranje gradnje drugega tira.