EN

Domov

Spremembe pri temeljenju premostitvenega objekta v dolini Glinščice

Pri gradnji premostitvenega objekta v dolini Glinščice so izvajalci na območju enega od štirih opornikov ugotovili slabšo nosilnost temeljnih tal od pričakovane glede na izvedene geološko-geomehanske raziskave.

Predvideno plitvo temeljenje na tem oporniku ne bo mogoče. Na območju bodo v prihodnjem tednu izvedene dodatne vrtine za določitev lokacije nosilnih plasti, na podlagi rezultatov, pridobljenih z dodatno izvedenimi vrtinami, bo določena sprememba temeljenja. Najverjetnejša rešitev je izvedba globokega temeljenja v vodnjakom.

Ob predhodni najavi je možen ogled del s strani medijskih hiš.