EN

Domov

Demanti izjav Jadrana Bajca za Radio Slovenija

V oddaji Dogodki in Odmevi Radia Slovenija so bile 16. 2. 2021 objavljene izjave g. Jadrana Bajca iz PSCN (navedene so v nadaljevanju pod pojasnili), ki terjajo naslednja pojasnila družbe 2TDK:

»Pri gradnji viadukta v dolini Glinščice so izvajalci na območju enega od štirih opornikov ugotovili slabšo nosilnost temeljnih tal od pričakovane glede na izvedene geološko-geomehanske raziskave. Raziskave so bile narejene preudarno in temeljito glede na zmožnosti; na objavljene trditve g. Bajca zato odgovarjamo, da je pri tako obsežnem projektu, kot je Drugi tir, pri zemeljskih delih nemogoče ugotoviti popolno geološko sliko, naročanje tako obsežnih raziskav bi bilo neracionalno, stroški pa bi presegali morebitne dodatno nastale stroške zaradi kasneje ugotovljenih sprememb.

Glede raziskav je potrebno upoštevati dejstvo, da je bil teren v dolini Glinščice v času opravljanja raziskav praktično nedostopen, kljub temu na treh od štirih izkopov za opornike presenečenj ni in so raziskave dale ustrezne rezultate. Težave pri enem od opornikov tudi ne pomenijo »strela v koleno« oz. napake v projektu, kot je bilo povzeto v prispevku, ampak gre v geološkem smislu za lokalno gubo oziroma razpoko, ki je bila odkrita 20 metrov pod površjem med izvajanjem izkopa, in je sondažne vrtine niso zaznale.

Dokončna ocena morebitnega vpliva dodatnih preiskav in predvidene spremembe temeljenja na ceno in rok izgradnje viadukta Glinščica bo znana po koncu dodatnih preiskav in pripravi dokumentacije za spremembo temeljenja. Prve ocene so, da bodo stroški nepredvidenih del do 200.000 evrov, ali bo to pomenilo podražitev del glede na znesek osnovne pogodbe, bo znano po izvedbi ostalih del pri temeljenju objekta. Pogodbena določila glede konstrukcije objekta (torej vseh del z izjemo temeljenja) v dolini Glinščice namreč predvidevajo gradnjo »na ključ« in podražitve pri gradnji preostale konstrukcije niso možne.

Ob upoštevanju dejstva, da dela v dolini Glinščice ne predstavljajo niti stotinke vrednosti celotnega projekta Drugi tir, je govoriti o podražitvi projekta preuranjeno, o neobvladovanju gradnje pa neumestno. Prav tako za zdaj ni možno trditi, da bodo dela pomenila zamik gradnje, takšne ocene gospoda Bajca so pavšalne in za njih ni nikakršnih dokazov, saj dela v dolini Glinščice z omenjeno izjemo pri enem od oporniku potekajo brez težav.«

Izjave, na katere se nanaša demanti:

novinarski tekst: ... Geološka presenečenja so zlasti na trasi, kot je drugi tir, pričakovana. Presenečenje je drugje-namreč:

JADRAN BAJEC (projektni svet za civilni nadzor drugega tira): Da se morajo ugotovit bistveno prej, kot med izvajanjem, ne.

novinarski tekst: Potrdi Jadran Bajec iz projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira. Pogodba za gradnjo viadukta čez Glinščico je bila z MarkomMark Nivalom podpisana marca lani in skoraj leto kasneje, ko bi se že morali približevati cilju, naletijo na geološko presenečenje pri temeljenju opornikov, ki so pri gradbenih delih na začetku. Jadran Bajec.

JADRAN BAJEC: Prav gotovo je najslabša ugotovitev tega takrat, ko se stvari izvajajo, ne. To je, jaz bi temu rekel, strel v koleno.

novinarski tekst: Kako, da izvajalec od marca lani ni ugotovil dejanskega stanja na trasi? Kako je delal projekt? Kaj pa naročnik 2TDK? Naročnik bi moral oceniti, ali je projekt ustrezen. Je Glinščico zdaj sploh mogoče končati v roku?

JADRAN BAJEC: Bom rekel, ne vem, kaj bi se moglo zdaj zgodit, da bi dosegli rok novembra 21, ne.

novinarski tekst: Zgodile se bodo dodatne geološke raziskave in, ker je to temeljni objekt, ki omogoča dostop do gradnje predorov na drugem tiru, bo torej zamaknjena celotna gradnja?

JADRAN BAJEC: Zelo verjetno.

novinarski tekst: Dodatna dela bodo verjetno pomenila tudi dodatna sredstva; torej aneks. Zamuda drugega tira pa logistične in finančne posledice, zato je na mestu vprašanje, ali res obvladujemo gradnjo drugega tira?«