EN

Domov

Uspešno zaključen postopek ščitenja obrestne mere

Družba 2TDK, d.o.o., je uspešno zaključila postopek izbora produkta in ponudnika za zavarovanje pred tveganjem spremenljive obrestne mere za kredit komercialne banke NLB d.d. v višini 112,5 milijonov EUR, sklenjen s končnim rokom odplačila leta 2046.

V konkurenčnem postopku je bila kot najugodnejši ponudnik izbrana UniCredit Banka Slovenija d.d. Z izbranim produktom bo družba 2TDK, d.o.o., fiksirala obrestno mero komercialnega kredita in se zaščitila pred tveganjem spremenljive obrestne mere v obdobju do odplačila kredita.