EN

Domov

Nadzorni svet potrdil novelacijo investicijskega programa

Nadzorni svet družbe 2TDK d.o.o se je danes seznanil in podal pozitivno mnenje k Novelaciji investicijskega programa. Skupna potrjena vrednost projekta, ki zajema investicijske, operativne in stroške financiranja, znaša 997,0 mio EUR.

Za izvajalca del za izvedbo gradnje objektov drugega tira železniške proge – Odsek 1: Divača-Črni Kal je nadzorni svet podal soglasje k sklenitvi pogodbe s JV Kolektor CPG d.o.o., Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. in Özaltın İnşaat Ticaret Ve Sanayi A.Ş., ki je za izvedbo del ponudil ceno 403,6 mio EUR brez DDV.

Družba 2TDK d.o.o  je z današnjim dnem dobila novega člana uprave, na mesto direktorja za finančno področje je nadzorni svet imenoval mag. Boža Emeršiča.

Za izvedbo storitev investicijskega supernadzora se je nadzorni svet seznanil z odločitvijo o oddaji javnega naročila ter podal soglasje k sklenitvi pogodbe s konzorcijem sedmih izvajalcev z vodilnim partnerjem MIND INŽENIRING d.o.o. iz Ormoža. Vrednost ponujenih del znaša 1,8 mio  EUR (brez DDV).

Prav  tako se je seznanil z odločitvijo o oddaji javnega naročila in podal soglasje k sklenitvi pogodbe za izvedbo Tehničnega opazovanja pri gradnji drugega tira železniške proge Divača-Koper.  Izbrani ponudnik je konzorcij podjetij: JV Irgo Consulting d.o.o.,  Elea iC d.o.o., Geotočka d.o.o., DIBIT, Avstrija in Geološki zavod Slovenije za ponudbeno ceno 13,9 mio EUR brez DDV.