EN

Domov

Obiskali so nas študenti FGG

V petek si je bodoči portal T1 ogledala skupina študentov Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani pod vodstvom doc. dr. Aleksandra Srdića.
Ogledali so si izkop in zaščito gradbene jame opornika v dolini Glinščice in del dostopnih cest. Na tem območju je tudi vmesni opornik premostitvenega objekta, ki je izdelan oporni zid dolžine 61 metrov in višine 16 metrov ter osrednji objekt, ki je po konstrukcijski zasnovi armirano betonska prednapetostna konstrukcija s tremi razponi zaprtega škatlastega prereza.
Študentom želimo uspešen zaključek letnika.