EN

Domov

Izdelava pilotov opornika na gradbišču viadukta Glinščice

Pričeli smo z izdelavo pilotov opornika na gradbišču viadukta Glinščice. V območju opornika ob portalu predora T1 je bila ugotovljena nehomogenost tal, zaradi katere je bila potrebna izvedba dodatnih preiskav in analiz. Na podlagi ugotovitev je bila pripravljena sprememba projektne naloge rešitve temeljenja opornika. Opornik bo temeljen na 6 pilotih premera 150 cm, ki bo na zalednem delu imel globino 9 m na zunanjem robu opornika pa globino 15 m.

Pred začetkom del so bila izvedena razširitvena in ureditvena dela na dostopnih cestah in dodatno varovanje okoliških brežin. Vsa dela opravljena v zavarovanem območju doline Glinščice potekajo pod skrbnih okoljevarstvenim nadzorom.