EN

Domov

DKOM potrdil odločitev 2TDK - deponija Črnotiče

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je družba 2TDK ravnala skladno z zakonodajo o javnem naročanju, zato je komisija zavrnila zahtevek družbe Salonit Anhovo Gradbeni materiali za revizijo postopka javnega naročila zagotovitve prostora in predelave viškov materiala pri gradnji drugega tira. 2TDK je k sodelovanju povabil zgolj to družbo, a ji del na koncu ni oddal. Družba je zato vložila zahtevo za revizijo postopka.

2TDK je javno naročilo za oddajal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerem je k sodelovanju povabil podjetje Salonit Anhovo Gradbeni materiali. Ponudbo navedene družbe je 2TDK zavrnil in postopek zaključil brez oddaje javnega naročila. V odločitvi o zavrnitvi ponudbe je navedel, da javnega naročila v postopku s pogajanji brez predhodne objave, v katerem to ni bilo izpostavljeno konkurenci, ne bo oddal, pač pa bo po pravnomočnosti sprejete odločitve javno naročilo oddal v enem od postopkov z objavo obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, s čimer bo preveril obstoj morebitne konkurence ter poskušal pridobiti nižje ponudbene cene.