EN

Domov

Podpisana pogodba za izvedbo zunanje kontrole kakovosti

Družba 2TDK je podpisala pogodbo za izvedbo zunanje kontrole kakovosti. Zunanja kontrola kakovosti v imenu naročnika in s sodelovanjem z nadzornim inženirjem izvaja nadzor nad zakonsko predpisano notranjo kontrolo kakovosti izvajalca del in s tem nad kakovostjo in ustreznostjo dejansko uporabljenih materialov in proizvodov ter samo izvedbo del v skladu z zahtevami projektne dokumentacije in tehničnih standardov. Izbran je izvajalec JV Zavod za gradbeništvo Slovenije, IGMAT, d.d. in GI ZRMK d.o.o, pogodbena vrednost del znaša 4.505.258,59 EUR brez DDV. Soglasje k sklenitvi pogodbe je podal nadzorni svet družbe 2TDK.

Izvajalec zunanje kontrole kakovosti bo sodeloval od začetka gradnje drugega tira Divača–Koper do zaključka vseh del oz. do izdaje Potrdila o izvedbi. Predviden čas izvajanja vseh storitev je 66 mesecev.