EN

Domov

Prispela ponudba za deponijo za viške materialov

Ob 10. uri se je iztekel rok za oddajo ponudb v postopku javnega naročila »Zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelava viškov materiala drugega tira železniške proge Divača–Koper«. Oddana je bila ponudba:

  • JV Kolektor CPG, d.o.o. in VOC Ekologija, d.o.o. v vrednosti 14.652.638,60 EUR brez DDV.

Limitirana vrednost znaša 14.700.000,00 EUR brez DDV, zato je ponudba veljavna.

Družba 2TDK bo izvedla preveritev ponudb v najkrajšem možnem času in postopek nadaljevala skladno z ZJN-3.