EN

Domov

Odločitev o oddaji del za deponijo viškov izkopnega materiala

Nadzorni svet 2TDK je potrdil odločitev uprave družbe o izboru izvajalca za zagotovitev ustreznega odlagalnega prostora in predelava viškov materiala drugega tira železniške proge Divača-Koper.

Za izvajalca del je bil izbran:

JV KOLEKTOR CPG d.o.o. s partnerjem VOC Ekologija d.o.o., ki je oddal ponudbo v vrednosti 14.652.638,60 EUR brez DDV.

Odločitev bo pravnomočna v roku osmih delovnih dni.