EN

Domov

Poimenovanje predorov drugega tira

Predori drugega tira so ob začetku izkopov predorov dobili svoja imena. Doslej so imena sledila projektantskemu poimenovanju, skladno s stacionažo proge po vrstnem redu od Divače proti Kopru od T1 do T8 (z manjšo spremembo ob združitvi predorov T5 in T6 v predor T5-6 po izdelavi projekta za izvedbo). Uprava družbe 2TDK je med štirimi skupinami predlogov 26. 10. sprejela sklep o poimenovanju na podlagi predloga glavnega projektanta drugega tira Edmunda Škerbca, direktorja družbe SŽ-Projektivno podjetje Ljubljana, in predstavnika za odnose z javnostmi družbe 2TDK Martina Tomažina. Predlogi poimenovanja so sledili običajnemu poimenovanju infrastrukturnih objektov v Sloveniji in tudi drugje po naselbinskih ali ledinskih imenih območij, na katerih so objekti zgrajeni.

T1 predor Lokev (naselje ob vhodu v predor)

T2 predor Beka (naselje neposredno nad predorom T2, ime asociira na Beško-ocizeljski jamski sistem, ki poteka v bližini predora)

T3 predor Stepani (najbližje naselje predoru, v bližini je tudi vas Gabrovica, vendar se po Gabrovici že imenuje bodoči železniški viadukt in takšno poimenovanje ne bi bilo ustrezno, saj bi pomenilo nejasnosti pri uporabi imen)

T4 predor Tinjan (naselje na Tinjanskem hribu nad predorom)

T5-6 predor Osp (naselje v Osapski dolini pod predorom)

T7 predor Mlinarji (zaselek naselja Osp v bližini predora)

T8 predor Škofije (predor poteka pod delom Zgornjih Škofij, poimenovanje po Dekanih, kjer je začetek predora, ne bi bilo ustrezno, saj se po Dekanih imenuje avtocestni predor in bi takšno poimenovanje pomenilo nejasnosti pri uporabi imen)