Obstoječa proga

Opis

Obstoječa enotirna elektrificirana železniška proga med Koprom in Divačo je edina železniška povezava koprskega pristanišča z zaledjem. Proga je kategorizirana kot glavna, sestavljena pa je iz štirih progovnih odsekov:  

  • Divača–Prešnica cepišče 16,5 km;
  • Prešnica cepišče–Cepišče Bivje 28,1 km;
  • Cepišče Bivje–Koper 3,5 km;
  • Cepišče Bivje–Koper tovorna 0,9 km.

Proga ima velik vzdolžni naklon; ta na odseku med Prešnico in Bivjem znaša tudi do 26 ‰. Najvišja točka na progi je prelaz Rodik, ki je 107 metrov višji od cilja v Divači, kar posledično pomeni 107 metrov izgubljenih višin.

Zmogljivost proge je omejena zaradi tehnične opremljenosti, na prepustnost in prevoznost pa vplivajo tudi izredni dogodki in ukrepi, ki se izvajajo na progi (remonti, modernizacija …). Predvsem v poletnih mesecih promet omejujejo travniški in gozdni požari, ki so pogosto posledica iskrenja na tirih.  Zaradi narave terena so pogosti tudi podori. 

Struktura tovornega prometa po smereh je zelo neenakomerna, saj se v smeri Koper–Divača odvije 70 %, v smeri Divača–Koper pa 30 % tovornega prometa. Potniški promet je glede na smeri razmeroma enakomeren. Število potniških vlakov je nekoliko povečano v poletnih mesecih, ko vozijo t.i. kopalni vlaki, v tovornem prometu pa se obseg transportnega dela, izražen v številu tovornih vlakov, mesečno spreminja in konico običajno doseže v mesecih pred koncem leta.