Drugi tir

Izvlečni tir

Projekt predstavlja odpravo ozkega grla na delu skupne trase obstoječe in načrtovane proge. Ta ukrep je bil izločen iz celovitega projekta drugega tira in se izvede posebej zaradi povečanja zmogljivosti obstoječe proge za čas do izgradnje drugega tira na celotnem odseku med Divačo in Koprom (oz. ENP Dekani).

Ukrepi v okviru te investicije so:

  • gradnja 1,2 km tira na delu med postajo Koper tovorna in območjem ENP Dekani,
  • ukrepi za povečanje napajanja električne vozne mreže in
  • optimizacija tehnologije železniškega prometa, ki omogoča kar največjo zmogljivost obstoječega tira.

Investicija bo še dodatno povečala prepustno in prevozno zmogljivost obstoječe proge po modernizaciji, ki je bila končana v letu 2015. Za trajno povečanje kapacitet železniške povezave med Divačo in Koprom so potrebni nadaljnji ukrepi na omenjeni povezavi.

Predmetna investicija je sofinancirana iz Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Za dela na izvlečnem tiru je odobrenih 14.187.107 € nepovratnih sredstev. Za realizacijo investicije je bilo do sedaj podpisanih 5 izvajalskih pogodb za posamezne sklope v skupni vrednosti 14.959.571,24 EUR z DDV. Gradbena dela so se pričela junija 2016, predviden rok dokončanja del pa je maj 2018. Zaključek aktivnosti na celotnem projektu je predviden v letu 2019.

Na obstoječi progi se pred gradnjo drugega tira Divača–Koper v skladu z dognanji stroke in novimi tehnologijami načrtujejo še dodatni tehnološki, organizacijski in gradbeni ukrepi za povečanje prepustne in prevozne zmogljivosti proge.