Obstoječa proga

Modernizacija obstoječega tira

Direkcija RS za infrastrukturo je na obstoječi progi doslej izvedla več ukrepov, s katerimi se je povečala zmogljivost obstoječe proge. Najpomembnejša ukrepa, namenjena povečanju prepustne in prevozne zmogljivosti obstoječe proge, sta:

  • modernizacija obstoječega tira, ki je v sklepni fazi izvedbe, in
  • gradnja drugega tira med ENP Dekani in Koprom (1,2 km), katere pričetek je predviden konec leta 2015.

Modernizacija obstoječega tira je razdeljena v dve fazi, druga faza pa v štiri etape.

I. FAZA

V prvi fazi modernizacije obstoječe železniške proge Divača–Koper se je izvedla modernizacija signalnovarnostnih naprav z novimi elektronskimi napravami, ki omogočajo daljinsko avtomatsko vodenje prometa iz centra vodenja v Postojni.

II. FAZA

Etapa A, zaključena oktobra 2014, je obsegala ukrepe v okviru rekonstrukcije železniške postaje Hrpelje–Kozina in prevozne ENP, železniške postaje Koper tovorna in dograditve nove ENP Dekani in vsa dela na odprti progi Divača–Koper (prilagoditev CVP Postojna, preureditev električnih inštalacij na postajah zaradi sprememb na povratnem vodu, prilagoditev SVTK-naprav).

Etapi B in C, ki obsegata rekonstrukcijo železniške postaje Divača in ENP Divača oz. ukinitev petih nivojskih križanj ceste z železnico ter gradnjo podvoza, sta v zaključni fazi.

V okviru etape D, ki je v teku, je predvideno dokončanje del na tirnih napravah, vozni mreži, povratnem vodu, zunanji razsvetljavi in signalnovarnostnih napravah na delu glavne pristaniške postaje in ranžirne grupe postaje Koper tovorna. V okviru etape D bodo izvedeni tudi podhod v Divači ter podvoza v občini Sežana in Prešnici.