Boštjan Gorjup

predsednik Gospodarske zbornice Slovenije

»Na referendumu bom glasoval za drugi tir, saj menim, da slovensko gospodarstvo potrebuje odločitve in rešitve v doglednem času. Pomembno je, da so med viri financiranja znatna evropska sredstva in da so plačniki tudi vsi uporabniki logističnih storitev. S tem sredstva državnega poračuna lahko uporabimo za dobro ljudi in gospodarstva. Vsekakor je treba projekt izpeljati v smislu dobrega gospodarja in z ustreznim nadzorom.

Model financiranja je dober, kajti na nek način najmanj obremenjuje slovenski proračun in z vključitvijo zalednih držav dejansko lahko vpliva tudi dodatno na sinergijske učinke.

Vsak partner, ki bo financiral ali pomagal financirati ta projekt, bo seveda zainteresiran tudi za sodelovanje na drugih področjih. To so dejstva, ki jih izvajajo recimo ostale države pri podobnih projektih, najsibo to Švica, Avstrija, in sedaj je tudi na nas, da se poslužujemo takšnih praks in da na tak način čim manj obremenjujemo obstoječi proračun in ostala sredstva lahko namenjamo za ostale projekte.«