Vplivi na razvoj

Vplivi na razvoj

Gradnja drugega tira predstavlja veliko razvojno priložnost za Slovenijo. Omogočila bo hitrejšo rast pretovora v koprskem pristanišču in širitev logističnih dejavnosti v celotni Sloveniji. S pravočasno izgradnjo drugega tira bomo zelo povečali konkurenčno prednost Luke Koper in izkoristili geostrateško lego Slovenije. Hkrati bomo preprečili, da bi nas evropski logistični tokovi obšli po konkurenčnih koridorjih mimo Slovenije. Logistika kot dejavnost z visoko dodano vrednostjo bo pospešila razvoj v drugih panogah gospodarstva.

Ocenjujemo, da bo drugi tir prispeval k oblikovanju vsaj 9.000 novih delovnih mest in s tem dal pomemben prispevek k blaginji in uspešnosti Slovenije. Prispeval bo tudi k večjemu varovanju okolja, med drugim z zmanjšanjem tovornjakov na slovenskih avtocestah.

Vlak na mostu čez reko.

Drugi železniški tir Divača–Koper je v strateškem interesu Slovenije in zalednih držav, saj kar 70 % pretovorjenega blaga v Luki Koper potuje v srednjo in vzhodno Evropo. Logistični tokovi prek Slovenije se neprestano in stabilno povečujejo. Drugi železniški tir Divača–Koper je zato ključen, da Slovenija ohrani prednosti svoje geostrateške lege. Dejstvo je, da bodo železniške kapacitete na obstoječem tiru, ki že danes pomeni ozko grlo na dveh EU jedrnih koridorjih, kmalu presežene. Italija in Avstrija pospešeno razvijata logistične povezave pristanišč Trst in Benetke. Vsakršno odlašanje z realizacijo projekta drugega železniškega tira Divača–Koper je zato nesprejemljivo, saj nas bodo v nasprotnem primeru logistične poti obšle. 

Novi namenski viri za graditev drugega tira omogočajo, da se bodo preostala vlaganja v cestno in železniško infrastrukturo v celotni Sloveniji lahko izvajala v skladu z načrti. 

Razvoj logistične dejavnosti v celotni Sloveniji, Zmanjšanje prometa težkih tovornih vozil na avtocestah, Pospešek razvoju v drugih panogah gospodarstva, Varovanje okolja...