EN

Domov

Novice

 • Marko Brezigar na strokovnem srečanju o pomenu drugega tira

  Marko Brezigar na strokovnem srečanju o pomenu drugega tira

  V Portorožu je danes potekalo strokovno srečanje v organizaciji Društva za ceste Primorske z naslovom »Nova železniška proga Divača–Koper kot graditeljski izziv«. Na srečanju je direktor in član uprave 2TDK Marko Brezigar predstavil referat z naslovom »Pomen nove železniške proge Divača–Koper za regijo, državo in gospodarski prostor EU«.

  Preberite več
 • Napoved objave dveh glavnih javnih naročil za gradnjo drugega tira

  Napoved objave dveh glavnih javnih naročil za gradnjo drugega tira

  Na evropskem in slovenskem portalu javnih naročil sta objavljeni periodični informativni obvestili o javnih naročilih za gradnjo objektov drugega tira železniške proge za odsek 1: Divača–Črni Kal in za odsek 2: Črni Kal–Koper, s katerima želi družba 2TDK seznaniti potencialne ponudnike o skorajšnji objavi dveh glavnih naročil za gradnjo drugega tira, da bi pridobiti čim večje število ponudb.

  Preberite več
 • Velik interes mednarodnih gradbenih družb

  Velik interes mednarodnih gradbenih družb

  Družbo 2TDK je ali neposredno ali prek Ministrstva za infrastrukturo ali tujih ambasad v Sloveniji kontaktiralo več mednarodnih gradbenih družb, ki so se želele predstaviti in seznaniti s projektom drugi tir železniške proge Divača-Koper. Zato je 2TDK uvedla protokol, po katerem so se enotno izvajala srečanja z vsemi ponudniki in pripravila predstavitev projekta.

  Preberite več
 • Gradnja dostopnih cest in arheološka izkopavanja #video

  Gradnja dostopnih cest in arheološka izkopavanja #video

  Na območju Črnega Kala se gradijo dostopne cest do trase drugega tira železniške proge Divača–Koper, na katerih potekajo tudi arheološka raziskave, med izvajanjem gradbenih del na dostopnih cestah pa tudi arheološki monitoring. Pri Dekanih se bližajo koncu arheološka izkopavanja na sami trasi drugega tira.

  Preberite več
 • 2TDK in SŽ-Infrastruktura podpisali Pogodbo o upravljanju drugega tira

  2TDK in SŽ-Infrastruktura podpisali Pogodbo o upravljanju drugega tira

  Družba 2TDK in SŽ-Infrastruktura sta 30. avgusta 2019 podpisali Pogodbo o upravljanju javne železniške infrastrukture drugega tira na odseku Divača–Koper na podlagi zakona o drugem tiru (ZIUGDT) in Uredbe o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške povezave Divača-Koper. Pogodbo sta s strani 2TDK podpisala mag. Dušan Zorko, generalni direktor, in Marko Brezigar, direktor, s strani SŽ–Infrastruktura pa direktor Matjaž Kranjc.

  Preberite več
 • Pod Tinjanom arheološki ostanki rimskodobne obcestne naselbine

  Pod Tinjanom arheološki ostanki rimskodobne obcestne naselbine

  Pod Tinjanom, na območju, kjer se gradijo dostopne cesta do trase drugega tira, so arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije končali z raziskovanjem rimskodobnega arheološkoga najdišča Špina 1. Gre za ostanke obcestne naselbine s pripadajočim manjšim grobiščem, ki je živela v času od 1. do sredine 4. stol. n. št.

  Preberite več
 • Nadzorni svet 2TDK soglaša s Pogodbo o upravljanju z drugim tirom

  Nadzorni svet 2TDK soglaša s Pogodbo o upravljanju z drugim tirom

  Nadzorni svet družbe 2TDK je na današnji redni seji podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o upravljanju javne železniške infrastrukture drugega tira na odseku Divača–Koper med 2TDK in upravljalcem, Slovenskimi železnicami–Infrastrukturo. Podlago za sklenitev pogodbe daje Uredba o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške povezave Divača-Koper.

  Preberite več
 • Javno naročilo za izgradnjo Glinščice razveljavljeno

  Javno naročilo za izgradnjo Glinščice razveljavljeno

  Družba 2TDK je v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper« odločila, da se vse tri prispele ponudbe zavrnejo kot nedopustne in da se javno naročilo ne odda.

  Preberite več
 • Gradnja dostopnih cest v polnem razmahu

  Gradnja dostopnih cest v polnem razmahu

  Na trasi drugega tira železniške proge Divača–Koper se trenutno gradi 12 dostopnih cest od skupno 23. Namenjene bodo dostopu do gradbišč portalov predorov in drugih gradbišč na trasi, po koncu gradnje drugega tira pa bodo predane lokalnim skupnostim. Danes so si ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, generalni direktor družbe 2TDK Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar, skupaj z županom Mestne občine Koper, predsednikom uprave Luke Koper in predstavniki izvajalcev ogledali gradbišče na Tinjanskem hribu.

  Preberite več
 • Izbrana skupina izvajalcev za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice

  Izbrana skupina izvajalcev za izvedbo objektov za prečkanje doline Glinščice

  Družba 2TDK je v postopku oddaje javnega naročila »Izvedba objektov za prečkanje doline Glinščice pri izgradnji drugega tira železniške proge Divača–Koper« sprejela odločitev o oddaji javnega naročila, s katerim je predmetno naročilo oddala skupini ponudnikov Markomark Nival, d. o. o., Nival Invest, d. o. o. in Ekorel, d. o. o., ki so oddali ponudbo v vrednosti 7.962.693,59 evrov.

  Preberite več
 • Evropska komisija seznanjena z napredkom pri projektu drugi tir

  Evropska komisija seznanjena z napredkom pri projektu drugi tir

  Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in družbe 2TDK so se v petek, 14. 6. 2019, v Bruslju udeležili rednega 13. »Task Force« sestanka na Evropski komisiji. Na sestanku so predstavili napredek pri projektu drugi tir in nadaljnje aktivnosti pri projektu. Informacije so v Evropski komisiji sprejeli z odobravanjem.

  Preberite več
 • Gradnja nove proge v Sloveniji ni ravno pogost dogodek

  Gradnja nove proge v Sloveniji ni ravno pogost dogodek

  Edmund Škerbec je direktor SŽ-Projektivnega podjetja Ljubljana, kot odgovorni vodja izdelave projektne dokumentacije in eden od načrtovalcev drugega tira železniške proge Divača–Koper, pozna tako rekoč vse podrobnosti nove proge. S projektom je povezan od leta 1996. Z njim smo se pogovarjali o razvoju in pomembnosti projekta, izbiri trase in varovanju kulturne in naravne dediščine, hitrosti in varnosti nove proge.

  Preberite več
 • Tudi EBRD se zanima za financiranje projekta drugi tir

  Tudi EBRD se zanima za financiranje projekta drugi tir

  Danes sta generalni direktor mag. Dušan Zorko in direktor Marko Brezigar medijem predstavila aktivnosti družbe 2TDK na projektu drugi tir. Med drugim sta izpostavila Strategijo javnega naročanja, ki jo je potrdil nadzorni svet 2TDK, in možno sodelovanje z Evropsko banko za obnovo in razvoj (EBRD).

  Preberite več
 • Obisk podpredsednika EIB

  Obisk podpredsednika EIB

  Družbo 2TDK je obiskal podpredsednik Evropske investicijske banke Vazil Hudák. Glavna tema pogovorov je bil napredek pri projektu drugi tir.

  Preberite več
 • Na trasi drugega tira arheologi odkrili najdišči iz rimske dobe

  Na trasi drugega tira arheologi odkrili najdišči iz rimske dobe

  Trenutno se izvajajo arheološke izkopavanja na lokaciji Špina 1 (Črni Kal). Z deli na tem območju so arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije šele dobro začeli, predvidevajo pa, da bodo odkrili ostaline rimskodobnega objekta, saj se na tem območju lahko pričakuje sledove rimskodobne naselbine, postavljene ob lokalno rimskodobno cesto, ki je tod mimo vodila iz smeri današnjega Črnega Kala proti Tinjanu.

  Preberite več
 • Nadzorni svet 2TDK odpoklical direktorja Sajiča

  Nadzorni svet 2TDK odpoklical direktorja Sajiča

  Nadzorni svet 2TDK je na današnji seji z mesta direktorja družbe odpoklical mag. Žarka Sajiča zaradi ekonomsko poslovnih oz. nekrivdnih razlogov. Družba 2TDK ima od 19. aprila 2019 dalje dva direktorja, in sicer generalnega direktorja mag. Dušana Zorka in direktorja Marka Brezigarja, ki družbo zastopata skupaj.

  Preberite več
 • Odkrita bronasta sulična ost stara dobrih 3000 let

  Odkrita bronasta sulična ost stara dobrih 3000 let

  Med izgradnjo dostopne ceste T1a do trase drugega tira Divača–Koper je bila med strojno odstranitvijo mejnega zidu na ledini Pod Strničnikom odkrita bronasta sulična ost. Ob odkritju je ležala na kupu odmaknjenega kamenja, tako da njene primarne lege ni bilo možno določiti. Glede na njeno odlično ohranjenost arheologi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije predvidevajo, da je ost ležala v razmeroma suhem okolju, najbrž med kamni zidu, vsekakor pa ne v tleh, ki bi zaradi povečane vsebnosti vlage negativno vplivala na njeno ohranjenost. Odkrita bronasta sulična ost sodi v bronasto dobo, v čas kulture žarnih grobišč (1300 pr. n. št. - 750 pr. n. št.).

  Preberite več
 • Odziv 2TDK na članek v Financah

  Odziv 2TDK na članek v Financah

  Članek z naslovom Zakaj je drugi tir dvakrat dražji od super hitrih evropskih železnic?, ki je bil objavljen v Financah 11.4.2019, ponuja zanimiv vpogled v ugotovitve Evropskega računskega sodišča v zvezi z evropskimi projekti železniške infrastrukture za visoke hitrosti, vendar je interpretacija podatkov neustrezna, ko gre za primerjavo s projektom drugi tir Divača–Koper.

  Preberite več
 • Vlada RS izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom

  Vlada RS izdala uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom

  Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o koncesiji za gradnjo in gospodarjenje z drugim tirom železniške proge Divača–Koper, in sicer na podlagi zakona o drugem tiru, ki določa temelje koncesijskega razmerja med koncedentom (Republika Slovenija) in koncesionarjem (2TDK d.o.o.). Na podlagi uredbe bo sklenjena koncesijska pogodba za obdobje 45 let.

  Preberite več
 • Začela se je gradnja dostopnih cest

  Začela se je gradnja dostopnih cest

  Začela se je gradnja cest za dostopanje do trase drugega tira železniške proge Divača–Koper. Trenutno se že gradita dve cesti, ki bosta omogočili dostop do severnega portala prvega predora na območju Lokev, in dve cesti za dostop do portalov četrtega predora na območju Tinjanskega hriba nad Črnim Kalom. Na preostalih lokacijah dostopnih cestah pa se izvaja posek dreves in grmičevja, opravlja čiščenje terena, odriv plodne zemlje, da bi se teren pripravil za gradnjo dostopnih cest.

  Preberite več
 • Dušan Zorko je generalni direktor 2TDK

  Dušan Zorko je generalni direktor 2TDK

  Nadzorni svet družbe 2TDK je na današnji seji soglasno imenoval Dušana Zorka za generalnega direktorja družbe z mandatom štirih let, ki bo zadolžen za vodenje družbe in razvoj največjega infrastrukturnega projekta v državi.

  Preberite več
 • Vlada imenovala nova člana nadzornega sveta družbe 2TDK

  Vlada imenovala nova člana nadzornega sveta družbe 2TDK

  Vlada Republike Slovenije je v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o., na današnji dopisni za nova člana nadzornega sveta za mandatno obdobje petih let imenovala Mateja Pirca, ki bo tudi predsednik nadzornega sveta in dr. Damijana Brulca.

  Preberite več