EN

Drugi tir

Vrednost investicije

 

Osnovni strošek investicije projekta drugi tir v stalnih cenah je ocenjen na 968 mio EUR, s specifičnimi rezervami za nepredvidena dela pa na 1.011 mio EUR. Sestavljen je iz izvedbenih del (879 mio EUR), nabav (10 mio EUR) in storitev (121 mio EUR). Dodatne rezerve za nepredvidene izdatke (91 mio EUR), predvsem zaradi zahtevnosti terena, so vključene v oceno investicije, ki znaša 1.102 mio EUR. Stroški nastali pred letom 2018 znašajo 55 mio EUR in se ne upoštevajo v končnem investicijskem strošku. Slednji je ocenjen na 1.047 mio EUR v stalnih cenah brez DDV.

Povzetek investicijskih stroškov brez DDV (v mio EUR)

Investicijski stroški brez DDV Tekoče cene [1] Stalne cene [1]
Osnovni investicijski stroški 1.058 968
Specifične rezerve za nepredvidena dela 47 43
Investicijski stroški s specifičnimi rezervami 1.105 1.011
- od tega: Izvedbena dela 966 879
- od tega: Nabave in drugi stroški 11 10
- od tega: Storitve 128 121
     
Splošne rezerve za nepredvidene izdatke 100 91
Skupaj investicijski stroški z rezervami 1.205 1.102
Že porabljeni stroški storitev (pred 2018) -55 -55
Skupaj bodoči investicijski stroški 1.150 1.047

[1] Stalne cene se uporabljajo pri oceni končne vrednosti investicije, pri izračunu finančne donosnosti investicije in v ekonomski analizi. Tekoče cene se uporablja pri izračunu potrebnih virov in porabe financiranja, pri analizi finančne vzdržnosti 2TDK in pri izračunu donosa na nacionalni prispevek.